Kalendář včelaře Milana Plevy - rok v úlu

Kalendář včelaře Milana Plevy - rok v úlu

Celý minulý rok naše čtenáře měsíc co měsíc včelař Milan Pleva provázel životem včel v úlu a životem včelaře mezi včelami. Upozorňoval na zajímavosti, vysvětloval základy včelařské práce a otevíral včelařská témata, o kterých si s chutí přečtou i ti, kteří „jenom“ mlsají med. Přehled poznámek včelaře z celého roku najdete v našem rozcestníku.

Leden v úlu - včelky nikdy nespí

včely v lednu

Zimní měsíc se vyznačuje obdobím vegetačního klidu. Zatímco řada tvorů v přírodě spí, rostliny přezimují v kořenové části a člověk se nejraději natáhne na pohovku s šálkem teplého nápoje, včelky nejdou spát ani v době vegetačního klidu.

Zimní období přečkají v útvaru zvaném hrozen, kterému včelaři někdy říkají také chomáč. Hrozen se pohybuje po zásobách, takže jim k jejich dokonalému přezimování nic nechybí. Tento útvar si i během třeskutých mrazů dovedou vytopit na pokojovou teplotu.

Včelař si během ledna čte o včelách, vyřezává souše, popíjí medovinu a zatavuje mezistěny, případně plánuje včelaření bez mezistěn.

Přečíst celý článek

Únor v úlu – krásné čekání na první prolet

včely v únoru

Dlouhá zima je u konce, skrze sněhovou pokrývku už vystrkují své hlavičky první květiny a v životě včel i včelaře začíná nová etapa. Včelař stejně jako včelky trpělivě vyčkává na chvíli, kdy teploty vystoupají nad 10 stupňů Celsia. Tehdy totiž včelky začínají opouštět úl a chystají se poprvé po zimě proletět. Součástí prvního proletu včel je i velké vyprázdnění po celé zimě.

Včelař chce včelkám první prolet co nejvíce zpříjemnit, proto zapráší sníh kolem úlů popelem, aby včely po první vzletu neoslnil. Během února se věnuje přípravným pracím na další sezonu a kontroluje zdraví včelstva. Únor je také ideální pro zahájení pylové kúry na prevenci pylových alergií.

Přečíst celý článek

Březen v úlu – první jarní prolet včelek

včely v březnu

V březnu chodí každý včelař ke včelám s radostí, v tomto měsíci ho čeká první jarní prohlídka včel. Po dlouhé zimě to na česně zase začne bzučet životem. Včely v březnu se chystají na svůj první jarní let, letí se tzv. vyprášit, tedy vyprázdnit své výkalové váčky po dlouhé zimě. A protože se toho v nich během zimy hodně nashromáždilo, první jarní let včel bývá obvykle poměrně dlouhý.

Včely v březnu ihned po opuštění úlu pilně začínají se sběrem pylu a nektaru. Včelaři jim zpravidla podstrojují, a proto vysazují řadu časně kvetoucích stromů i trvalek. Včelař své včelky bedlivě pozoruje, vyhlíží vhodný den na první jarní prohlídku včel a raduje se z toho, když se vracejí s plnými košíčky pylu na zadních nožkách.

Přečíst celý článek

Duben v úlu – začíná jarní sběr pylu

včely v dubnu

Včely v dubnu pokračují sběrem prvního pylu a nektaru. Na rozkvetlé louky létají především na pyl z pampelišek, medvědího česneku a podbělu. V zahradách obvykle začínají rozkvétat i stromy, potřebují na to ale několik dnů teplot nad 12 stupňů Celsia.

Včely v dubnu bývají obvykle ve velmi dobré kondici, mají dostatek potravy a skvěle se jim daří. Ublížit jim mohou jenom dvě houbová onemocnění, která ale pečlivý včelař vždy pozorně sleduje. V případě příznivého počasí dochází v dubnu k velkému rozvoji včelstva. Rodí se totiž jarní včely, jež intenzivně pracují pro blaho včelstva. Jejich život je ovšem oproti zimním včelám podstatně kratší.

Přečíst celý článek

Květen v úlu – stáčí se první jarní med

včely v květnu

Včely v květnu naplno využívají bohatou nabídku pylu a nektaru v přírodě a rozvoj včelstva je v plném proudu. Pokud byste se rádi podívali ke včelám, nastala na to příhodná doba. Pro pozorování včel je květen nejpříhodnější měsíc, protože jsou aktivní, na česnech je rušněji než kdy jindy a na takovou podívanou je radost pohledět. Včely v květnu vám připraví nádherný zážitek z přírody.

A pokud se ptáte, co dělá v květnu včelař, je to jednoduché – musí se pořádně otáčet. Řada včelařů řeší, jak do úlů dodat dostatek mezistěn, aby měly včelky vše připraveno. Ovšem najdou se i včelaři, kteří holdují včelaření bez mezistěn – ti se v této době starají především o kontrolu zdraví svého včelstva. Oba typy včelařů ovšem čeká práce nejdůležitější, a totiž stáčení prvního jarního medu.

Přečíst celý článek

Červen v úlu – na česnech je nebývale rušno

včely v červnu, jak vzniká medovice

Včelky pilně sbírají nektar i pyl ze stromů, keřů i rostlin. Novinku v měsíci červnu představuje medovice, sladká tekutina vylučovaná mšicemi, kterou v létě včely sbírají. Díky jejich práci začíná včelař stáčet květové i medovicové medy.

V červnu se obvykle včelař věnuje řadě činností – vyměňuje rámky, přidává nové rámky s mezistěnami (pokud tedy nevyužívá včelaření bez mezistěn) a stará se o to, aby měly včelky neustále dostatek prostoru pro ukládání všech zásob. A ze všeho nejvíce se těší z nádherného pohledu na česna úlu, kde je touto dobou opravdu rušno.

Přečíst celý článek

Červenec v úlu – nejaktivnější období pro včelky

včely v červenci

Včely v červenci stále sbírají nektar a pyl, i když jejich nabídka už není tak pestrá jako v červnu. Stále mají na výběr mnoho květin a rády si zaletí i na bylinkovou zahrádku. Dobrý včelař myslí na to, aby měly včelky během každého měsíce stále dostatek kvetoucích rostlin, a uzpůsobuje tomu i výsadbu své zahrady.

Včely si v červenci chystají zásoby, vychovávají další včelky a věnují se dostavbě nových plástů. Už teď se totiž připravují na zimu a také začínají vyhánět z úlu trubce, kteří už splnili svůj úkol a přes zimu by včelkám jen ujídali potravu. Včelaře čeká poslední vytáčení medu, sledování výskytu roztoče kleštíka včelího a připravuje se na to, že končí další krásné období práce se včelami.

Přečíst celý článek

Srpen v úlu – pozor na lupiče a slídily

včely v srpnu

I v srpnu nabízí příroda a zahrada řadu rostlin, ze kterých mohou včelky sbírat pyl, nektar a medovici. Během druhého prázdninového měsíce včelky stále pilně pracují na vytváření svých zimních zásob.

V tomto období si pozorný včelař na česnech všimne kromě včel, shazujících z česna zesláblé trubce i včelek, které tam drží stráž. Dostaly totiž za úkol ochránit zásoby před lupiči či včelstvy, která by si je chtěla odnést. Od srpna už totiž musí včelky své zásoby pečlivě chránit, protože bez nich by zimu nepřežily a nové už by si nestihly nasbírat.

Přečíst celý článek

Září v úlu – nastává klidnější období

včely v září

Během babího léta se aktivita včelek zmírňuje. Za příznivého počasí však stále vylétají na sběr pylu a nektaru. V této době se zároveň rodí generace zimních včel, které jsou na rozdíl od těch běžných dlouhověké, protože musí přežít až do jara.

Pro včelaře přichází vhodný čas, kdy může vyměnit matku. Některé starší matky či matky s nevhodnými chovatelskými vlastnostmi tak v září nahrazují matky nové. V září se včelař také věnuje servisním záležitostem a nezbytnému papírování, jeho základní práce kolem včel v tomto roce končí.

Přečíst celý článek

Říjen v úlu – přípravy na zimu jsou v plném proudu

včely v říjnu

Při příznivých teplotách se včelky ještě vydávají na poslední kvetoucí rostliny. Z úlu ovšem vyletují jen při vysokých teplotách a spíše výjimečně. Už se totiž připravují na dlouhé zimní období.

Včelař v této době kontroluje jejich stav, ověřuje přítomnost matky a zabezpečuje úl před případnými škůdci a vetřelci. Zároveň provádí poslední letošní prohlídku včelstva a stává se už jenom tichým pozorovatelem včel, který nijak nezasahuje do jejich obydlí.

Přečíst celý článek

Listopad v úlu – včelky se shlukují do chomáče

včely v listopadu

Během listopadu už na česnech přilétající včelky potkáte velmi výjimečně, chystají se totiž na zimu. Na dlouhé chladné měsíce se k sobě přimáčknou do útvaru zvaného hrozen či chomáč, který obklopí královnu a je umístěn okolo zásob potravy. V chomáči včelky přečkají zimu a i během třeskutých mrazů si v něm udržují příjemnou pokojovou teplotu.

Včelař ví, že včelky potřebují během zimního období svůj klid a není dobré je rušit. Do dění v úlu už nijak nezasahuje a věnuje se servisním pracím, jako je například tavení včelího vosku.

Přečíst celý článek

Prosinec v úlu – včelstvo žije co nejúsporněji

včely v prosinci

Příroda už spí. Zvířata odpočívají a pro rostliny nastalo období vegetačního klidu. Včelky jsou rovněž schované v úlu, ale k zimnímu spánku se neukládají. Přezimují v chomáči, kterým obklopí své zásoby a matku. Během teplejších jarních dnů pak chomáč postupně rozvolňují, až jej zcela opustí.

Včelař zajišťuje včelám nerušený odpočinek a kontroluje zabezpečení úlu proti škůdcům, zejména hlodavcům a ptákům. Dává také pozor na množství sněhu na česnech, aby se včelkám nezablokoval přísun čerstvého vzduchu

Přečíst celý článek

Sdílejte produkt s přáteli

Další články, které by se vám mohly také líbit