Lyofilizace umožňuje zachovat cenné vlastnosti mateří kašičky

Lyofilizace umožňuje zachovat cenné vlastnosti mateří kašičky

Sušení mrazem neboli lyofilizace je dehydratační proces, který se používá pro sušení potravin. Využívá se pro potraviny, které je obtížné skladovat či přemisťovat s ohledem na ztrátu jejich hodnoty. Díky lyofilizaci si potraviny zachovají své vlastnosti a prodlouží se doba jejich trvanlivosti. Proto se s úspěchem využívá pro mateří kašičku.

Sušení mrazem se používá pro potraviny i archiválie

Proces zvaný lyofilizace nebo sušení mrazem se využívá k sušení potravin, ale také záchraně archiválií, výrobě kosmetických přípravků i léčiv. Sušení mrazem je založeno na sublimaci zmrzlé vody při nízkém tlaku a teplotě. Velkou výhodou této metody je to, že nedochází k přímému přechodu z kapalného do plynného skupenství, ale lyofilizované potraviny či dokumenty se z kapalného skupenství dostanou mrazením do pevného skupenství, což má za následek nepoškození archiválií a zachování cenných látek u potravin. Při klasickém sušení by vlivem vysoké teploty došlo k poškození mnoha cenných látek i archivních materiálů, jedná se tedy o velmi šetrnou metodu. Lyofilizované potraviny mají logicky nižší hmotnost, plně zachovávají výživové látky a díky zabalení prodlužují životnost potravinám s velmi krátkou dobou trvanlivosti.

Lyofilizace pro dlouhodobé šetrné uchování (nejen) ovoce

sušení potravin lyofilizací, ovoce

Sušení mrazem se využívá v potravinářském průmyslu především za účelem zachování důležitých vitamínů a minerálů, ale také tvaru, barvy i chuti potravin. Lyofilizované potraviny si uchovávají stejný celkový obsah živin jako čerstvé. Například vitamíny A a C se při tradičním sušení velmi rychle rozpadají, ovšem lyofilizace je v potravinách zachová prakticky bez úbytku, podobně jako vlákninu nebo antioxidanty. Proto se sušení mrazem užívá třeba u brusinek, jahod nebo malin, které najdete ve snídaňových směsích nebo samostatných baleních.

Zpracování lyofilizací navíc umožňuje sklízet např. ovoce v době jeho skutečné zralosti a tedy nutričně bohatší. Díky tomuto způsobu úpravy navíc není nutné používat siřičitany, které lze v sušeném ovoci často najít. Dalšími výhodami lyofilizace je nízká hmotnost lyofilizovaných potravin a zásadní prodloužení trvanlivosti a tedy usnadnění a zefektivnění skladování, transportu a následně omezení plýtvání.

Lyofilizace představuje velmi šetrnou metodu i pro uchování mateří kašičky, která je citlivá na řadu okolních vlivů.

Uchování má klíčový vliv na vlastnosti mateří kašičky

Mateří kašička se díky svým vlastnostem řadí mezi velmi ceněné a vzácné produkty, ovšem svou nestálostí a náročností na skladování a uchování se z ní stává velmi citlivý materiál. Její uchovávání má totiž klíčový vliv na účinnost mateří kašičky a zachování všech cenných látek. Při nevhodném uchovávání mateří kašičky se její biologické vlastnosti zhoršují – dochází k poškození jejích částí, a to zejména vlivem světla, tepla a kyslíku ve vzduchu.

Jak rychle mateří kašička ztrácí své vlastnosti?

čerstvá mateří kašička v matečníku
Čerstvá mateří kašička v matečníku

Negativním vlivům může být mateří kašička vystavena už během svého získávání nebo v době prvního uskladnění, což máte jako spotřebitel prakticky nulovou šanci ovlivnit.

Při teplotě do 5 °C, přičemž teplota nesmí klesnout pod bod mrazu, vydrží uskladněná mateří kašička maximálně 6 měsíců, zatímco při teplotě nad 5 °C ztratí své vlastnosti za 4 až 6 hodin. Zchladit by se proto měla ihned po sběru, protože glukóza oxiduje enzymy obsažené v mateří kašičce.

Řešením nestálosti mateří kašičky je proto šetrná lyofilizace. Mateří kašička upravená sušením mrazem vydrží v perfektní kondici se všemi účinnými látkami 12 měsíců. Proces lyofilizace tedy umožňuje snazší manipulaci s mateří kašičkou a bezpečnější doručení ke koncovému zákazníkovi.

Jak dlouho mateří kašička vydrží?

Lyofilizovaná mateří kašička nebo mateří kašička v medu

  • 12 měsíců při pokojové teplotě

Čerstvá mateří kašička

  • až 6 měsíců v lednici při 3 - 5 °C

  • 2 roky v mrazáku při -15 až -20 °C

Jak probíhá proces lyofilizace mateří kašičky?

lyofilizace mateří kašičky, průběh
Probíhající lyofilizace mateří kašičky

Mateří kašičku je třeba sbírat maximálně opatrně a předejít jakékoli kontaminaci. Průběh následné lyofilizace:

  • Mateří kašička se v tenkých vrstvách (cca 0,5 cm) přenese na skleněné desky, kde se zamrazí na teplotu - 18 °C

  • Na řadu přichází sušení, při kterém je snížen tlak vzduchu a následně se dodá tolik tepla, aby mohla začít sublimovat voda. Sušení odstraní z mateří kašičky naprostou většinu vody. Probíhá při teplotě - 50 °C po dobu 3 dnů.

  • Ihned po skončení procesu se mateří kašička ukládá do vzduchotěsných balení.

Výhody lyofilizované mateří kašičky

Mateří kašička sušená mrazem není tak citlivá na teplotu a může být skladována v pokojové teplotě. Zásadní výhodou pro zákazníky je to, že se bez ztráty cenných látek může přepravovat na větší vzdálenosti.

Zachování složení je vědecky potvrzeno.

Lyofilizovaná kašička byla v mnoha studiích srovnávána s čerstvou mateří kašičkou, uveďme si příklad studie výzkumného týmu Y. Kayashimy. Ten potvrdil, že čerstvá i lyofilizovaná mateří kašička mají stejné vlastnosti a proces sušení mrazem nijak markantně neovlivňuje kvalitu mateří kašičky a její funkčnost.1

lyofilizovaná mateří kašička
Lyofilizovaná mateří kašička

Lyofilizovaná mateří kašička je hojně využívaná také potravinářským a farmaceutickým průmyslem, protože se s ní díky této úpravě velmi dobře pracuje a snadno se může stát součástí nejrůznějších produktů.

Lyofilizovaná mateří kašička tedy oproti čerstvé mateří kašičce o žádné vlastnosti nepřichází a pro manipulaci a přepravu představuje velmi rozumnou variantu.

Cenné látky v čerstvé mateří kašičce vydrží po sběru jenom několik měsíců, ovšem ke koncovému zákazníkovi se mnohdy tak rychle obtížně dostává. Zatímco čerstvou mateří kašičku musíte konzumovat velmi rychle, u lyofilizované mateří kašičky si nemusíte dávat tolik naspěch, protože sušení mrazem prodloužilo její životnost.


Česká mateří kašička lyofilizovaná

Mateří kašička lyofilizovaná


1 Yasunari KAYASHIMA, Keiko YAMANASHI, Ayaka SATO, Shigenori KUMAZAWA & Kimiko YAMAKAWA-KOBAYASHI (2012): Freeze-dried royal jelly maintains its developmental and physiological bioactivity in Drosophila melanogaster; Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 76:11, 2107-2111 Zpět

Sdílejte produkt s přáteli

Další články, které by se vám mohly také líbit