Menší zásilky poštovné od 67 Kč. Doprava zdarma nad 2300,-

Rodinné podnikání jako základ prosperující společnosti

Rodinné podnikání jako základ prosperující společnosti

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vyhlásila letošní rok 2018 Rokem rodinného podnikání s hlavním cílem změnit společenské, ekonomické a legislativní vnímání rodinných firem a živností. Proč se jeho podporování vyplatí?

AMSP ČR považuje rodinné podnikání za základ stabilní ekonomiky především z těchto důvodů:

 • Rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru.

 • Vícegenerační povaha rodinných podniků umožňuje větší schopnost přečkat složitá období recese a stagnace.

 • Díky vyšší míře důvěry mezi členy rodiny jsou rodinné podniky velmi flexibilní a jsou schopny rychle se přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí.

 • Vyznačují se vysokým poměrem vlastního kapitálu, což velmi podporuje hospodářskou stabilitu nejen podniku, ale i celkového hospodářství.

 • Hrají zásadní úlohu v regionálním rozvoji, kde vytvářejí trvalá pouta se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a místními komunitami.

 • Vykazují vysokou míru poctivosti.

 • Jsou společensky odpovědné vůči svým zaměstnancům a okolnímu prostředí.

 • Přispívají k prevenci vylidňování venkova a poskytují zdroj zaměstnání.

 • Jsou nositeli původních produktů a tradic a současně hrají významnou úlohu jako dodavatelé větších podniků.

 • Vykazují vyšší stupeň odpovědnosti vůči těm, kteří podnik založili, i těm, kteří ho převezmou.

 • V ekonomice mají rodinné firmy nezastupitelnou roli a tvoří velmi významnou část každé ekonomiky. Představují celosvětově 70 – 90 % všech podnikatelských subjektů a vytvářejí podstatnou část HDP. Rodinné firmy jako součást EU:

  • Rodinné podniky v EU tvoří 85% všech soukromých firem. (Zdroj: Ernst and Young, Ročenka 2014)

  • Rodinné podniky zajišťují 40-50% všech pracovních míst v EU. (Zdroj: European Family Business, EHSV INT/765, 2015)

  • Největší podíl mezi rodinnými firmami mají mikropodniky a malé a střední podniky. (Zdroj: EHSV: INT/765 Rodinné podniky, 2015)

Podíl rodinných firem v EU z pohledu počtu podnikatelů
Podíl rodinných firem v EU z pohledu počtu podnikatelů
Zdroj: EHSV: INT/765 Rodinné podniky, 2015R

Zdroj inspirace: Amsp ČR, Rok rodinného podnikání 2018

Jinými slovy rodinné firmy vědí, jak těžko se vydělávají peníze a že není možné žít na dluh. Majitel rodinného podniku nemůže v případě problémů či krize jen tak odejít, ale musí zvládnout prakticky cokoliv – je to pro něj otázka udržení rodiny, zabezpečení dětí, ale také společenské odpovědnosti vůči zaměstnancům a svému okolí.

Rodinné podniky mají kořeny ve svých komunitách, milují a opatrují zemi, z níž pocházejí, a budou bojovat za vytváření stabilních pracovních míst. Mají dlouhodobou perspektivu a nejde jim o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobou udržitelnost, protože mají zájem na úspěchu další generace a potřebují jej zajistit. Rodinné firmy jsou nositeli tradice, stojící na jejich počátku a právě proto kladou veliký důraz na spokojenost svých zákazníků.

Peníze vynaložené místně se v regionu otočí, a to často hned několikrát. Zákazníci, nakupující na místní úrovni, umožňují rozvoj místním firmám. Firmy pak využívají jiné místní podnikatele jako dodavatele a koloběh pokračuje.

Rodinné podnikání je proto nezastupitelné nejen z pohledu národní ekonomiky, ale také z pohledu rozvoje regionů a jednotlivých obcí. Místní prosperující firmy rády investují do zlepšení prostředí či infrastruktury v okolí své provozovny a mají zájem na podpoře místního rozvoje. Nabízejí pracovní příležitosti pro místní lidi, kteří se díky tomu nemusí za nimi stěhovat či dojíždět do velkých měst. Napomáhají probuzení místního života a kultury, navrací dané obci či regionu jeho hrdost (není to však o nevraživosti k jiným regionům, ale o zdravé hrdosti na specifika „našeho“ regionu a ochotu pro podporu místní ekonomiky i něco udělat).

Je to velmi jednoduché. Kdykoli nakupujeme místní zboží, podporujeme vlastně sami sebe. Peníze zůstávají doma a kvalita života (a produktů) se zvyšuje. Když nakupujeme výrobky nadnárodních korporací, posíláme peníze pryč. A kvalita života (a produktů) se snižuje. Á propos, znáte Farmáře Tondu?

Jsme rodinná firma, co to pro nás znamená?

Rodinná firma pro nás znamená, že děláme jen to, čemu skutečně věříme a děláme to rádi. Držíme se našich hodnot, které určují náš směr. Rodinná firma pro nás také znamená spolehlivost, zodpovědnost a plné a bezvýhradné nasazení.

proč podporovat rodinné firmy, o rodinné firmě Pleva

Naše rodina je s naší firmou propojená již ve druhé generaci. Skutečnost, že „táhneme za jeden provaz“ a věříme si, nám pomáhá v budování stabilní společnosti, která si, jak věříme, udrží svou hodnotu i pro další generace. A důležité je pro nás to, že tato vize do budoucnosti se netýká jen rodinných příslušníků, ale také našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a místa, kde žijeme.

Na začátku byl náš sen, který se nám za nemalé pomoci našich včelích spolupracovnic podařilo zrealizovat (pokud byste se o naší cestě chtěli dozvědět víc, přečtěte si náš příběh). Věříme, že poctivé kvalitní výrobky a hodnoty rodinné firmy, která za svou práci ručí svým vlastním jménem, jsou dobrým základem.

Také ale víme, že hlavními pilíři našeho podnikání jste vy, naši zákazníci. Protože bez spokojených a vracejících se zákazníků bychom tu nebyli. Velmi si vážíme vaší podpory, která nám pomáhá udržet a rozvíjet naši rodinnou firmu. Úžasnou zpětnou vazbou pro nás bylo vítězství v hlasování veřejnosti v soutěži Rodinná firma roku 2018, děkujeme!

Sdílejte produkt s přáteli

Další články, které by se vám mohly také líbit