Rozhovor – Planta naturalis: Květnaté louky pro návrat života do volné přírody i do zahrad

Rozhovor – Planta naturalis: Květnaté louky pro návrat života do volné přírody i do zahrad

Proces obnovy původních luk, které byly vytlačeny zemědělskými kulturami, může trvat i několik desítek let. Semena lučních rostlin v přírodě poskytují poměrně málo semen, a tak se jednotlivé druhy mohou vyskytovat jen sporadicky. A právě na základě myšlenky, že aby bylo možné napomoci obnově květnatých luk v jejich přirozené podobě, je třeba tato semena získat z pěstování, vznikla ve své činnosti jedinečná česká firma Planta naturalis. K naší velké radosti jsme měli možnost vyzpovídat spolumajitelku firmy, paní Ing. Zdeňku Nikodémovou a dozvědět se od ní spoustu zajímavých informací, rad a zkušeností o květnatých loukách a jejich návratu nejen do volné krajiny, ale také možnostech jejich začlenění do našich zahrad.

Jaká byla první myšlenka, která Vás dovedla k založení Planty naturalis?

založení louky, louka na zahradě, planta naturalis

Bylo to koncem osmdesátých let minulého století, kdy lidé přestali sekat malé kousky luk na krmení zvířat v domácích chovech a ty začaly ztrácet svou pestrost. Zachraňovat pestrost takových lučních květnatých míst je možné, když se bude pokračovat v sečení a sklizni posečené hmoty. To je příležitost pro každého, kdo má k takovému místu blízko. Ale bylo by prospěšné, aby se květnaté louky (tedy vytrvalé porosty z přírodních rostlin) mohly v zemědělské krajině šířit. Pole zemědělských plodin jsou veliká a semena mnoha lučních rostlin se přes ně nemohou rozšiřovat do okolí. To byl začátek myšlenky pokusit se pěstovat luční rostliny, sklízet z nich semena a míchat směsi semen pro založení květnatých luk.

Myšlenku se nám podařilo uskutečňovat počátkem 90. let. Byla to cesta do neznáma, protože s pěstováním nešlechtěných lučních rostlin nebyly zkušenosti. Začali jsme s novým oborem semenářství v Česku. Dnes po třiceti letech nás nepřestává fascinovat blízké setkání s rostlinami i živočichy kolem nich. Každý rok přinese nová poznání a překvapení. Krásný je pohled na rozkvetlou louku, ale málo kdo viděl ten úžasný proces proměny holé půdy přes „plevele“ ke květnaté louce. V přírodě je to obvykle v rozmezí několika desítek let. Když vysejeme směs semen lučních rostlin, zkrátí se vývoj louky obvykle na dva roky.

Co dělat v situaci, kdy má někdo na zahradě anglický trávník a rád by své zahradě vrátil život? Jak dlouho takový proces trvá?

Zapěstovaný hustý trávník potlačuje malé rostlinky vyklíčené ze semen. Pro větší úspěch je vhodné semena zasít do volné půdy. Tedy zrušit část trávníku. Od výsevu semen k prvním květům to bývá okolo jednoho roku. Zapěstovanou rozkvetlou louku můžeme očekávat spíše za dva roky.

Jak dlouho trvá vypěstování květnaté louky
Zleva: květnaté louky 3 týdny po výsevu, louka z podzimního výsevu na jaře, louky 2. rokem po výsevu

Máte nějaké srovnání, co je finančně i co se týká pracnosti výhodnější – anglický trávník či květnatá louka? Od přípravy půdy, zasetí až po následnou údržbu?

louka nebo anglický trávník
Louka s chrpami ve druhém kvetení

Květnaté louky a trávníky jsou odlišné porosty svou podstatou, i když mají i něco společného. Trávník i květnatá louka jsou závislé na sečení. Trávník je druhově chudý porost tvořený z několika druhů a odrůd vyšlechtěných trav za účelem výhodnosti pro rozličné lidské využití. Květnatá louka je společenství mnoha druhů nešlechtěných rostlin z volné krajiny vytvářejících rostlinná společenství, proto se mohou stát vhodnými místy pro výskyt a rozmnožování živočichů a dalších organismů.

Květnatou louku i trávník je vhodné zakládat do holé půdy. Výsevek směsi semen květnaté louky je 2 g/m². Výsevek trávníku bývá doporučován v desítkách g/m². Cena semen na osetí 1 m² je pak velmi podobná. Květnatá louka se vypěstuje sečením porostu 2 - 4x za sezónu v prvním roce. V následujících letech je vhodné sekat 1 -3x ročně. Posečenou hmotu je třeba sklidit, aby měly rostliny volný prostor k růstu. Při pěstování květnaté louky se nepoužívají chemické látky. Louku není třeba zalévat. Z hlediska potřeby častého chození a přejíždění je vhodnější trávník. Z hlediska nároků na péči, odolnosti vůči výkyvům počasí a hlavně prospěšnosti pestrosti přírody je květnatá louka vhodnější.

Jak přesně pomáhá vysazení louky proti suchu na zahradě a jaký další vliv má květnatá louka na další části zahrady?

Luční rostliny mají hluboké kořeny a v době sucha jsou schopné zachovat si zelené nadzemní části, čímž pomáhají udržení příznivých podmínek na zahradě. Květnatá louka je po založení postupně zabydlovávána hmyzem a dalšími organismy, které pomáhají tvořit rovnováhu na zahradě.

kvetoucí louky a hmyz

Kdy je nejvhodnější doba na založení květnaté louky a je třeba louku plet nebo si trvalky s rostlinami, které tam nepatří, poradí samy?

Květnaté louky je možné vysévat během celého roku. Z hlediska dostupnosti vláhy jsou vhodné jaro a podzim. Po vysetí semen lučních květin nejprve vyklíčí „plevele“ z půdní zásoby semen, případně předchozí plodina. Příroda nemá ráda holé plochy, aby byla půda chráněna. Pro vypěstování postačí sečení a odstraňování posečené hmoty.

Dají se směsi semen kombinovat nebo jsou poskládané přesně tak, aby se rostliny doplňovaly?

květnatá louka po 10 letech od výsevu
Květnatá louka z výsevu po 10 letech

Naše směsi semen pro květnaté louky jsou sestaveny vyváženě na základě našich zkušeností s vývojem rostlin a společenství na různých stanovištích tak, aby byly základem pro utváření společenství květnaté louky. Tyto směsi semen je možné mezi sebou míchat. Míchání s běžnými travními osivy není vhodné, protože šlechtěné trávy mohou potlačit luční květiny při jejich vývoji ze semen.

V prvním roce může louka vypadat trochu jako plevelnatá plocha. Co s tím? Musí se to přetrpět, nebo můžeme třeba vysadit letničky?

Luční rostliny potřebují pro svůj vývoj dostatek světla a prostoru. Obojí zaručí častější sečení a odklízení posečené hmoty. Pokud je cílem založení pestré květnaté louky není výsev letniček vhodný, protože by letničky potlačily ve vývoji vyklíčené luční rostlinky. A sečení letničkového záhonu několikrát za vegetaci postrádá smysl.

Je možné do již vzrostlé louky dosít nějaký druh květin? Pokud se rozhodneme, že chceme mít na zahradě například kopretiny.

Dosevy je možné dělat na holá místa v louce nebo do rozhrabaných krtin. Opět je třeba počítat s delší dobou vypěstování.

Jak by podle Vás měla vypadat ideální česká zahrada?

bukvice lékařská láká motýly
Bukvici lékařskou rádi vyhledávají motýli

Zahrada by měla být místem radosti pro své lidské tvůrce a, pokud možno, by měla přinášet prostor k životu pro divoké rostliny a živočichy, aby mezi sebou mohli vytvářet příznivé vazby.

Je vhodné biodiverzitu na zahradě doplnit i nějakým mokřadem? Co dalšího můžeme udělat pro to, aby to na zahradě žilo?

Voda je vždy nositelkou života a zajisté má své místo na zahradě. Velkou inspirací pro tvorbu přírodě blízké zahrady je sama volná krajina. Někdy také postačí na kouscích zahrady méně uklidit.

Jak začlenit louku do hodně využívané zahrady?

Květnatá louka nemusí být nutně na velkém kusu půdy. Louka může mít velikost záhonu o rozměrech několika m². Luční záhon je možné začlenit do zahrady například jako pruh podél cesty nebo třeba jeden záhon z mnoha dalších. V květnaté louce je také možné vytvářet cestičky nebo ornamenty častějším sečením.

V nabídce máte spousty druhů květnatých luk, měla byste doporučení, kdy zvolit spíše Českou květnici a kdy Trvalky pro včely?

Osiva Česká květnice i Trvalky pro včely najdete také v naší nabídce.

Česká květnice je směs semen lučních květin a trav pro založení vytrvalé květnaté louky. Časem vytvoří luční společenství vhodné pro život a množení volně žijících živočichů. Česká květnice je vhodná na místo, které chceme zalučnit na delší dobu. Trvalky pro včely jsou sestaveny ze semen léčivých bylinek, přírodních rostlin a jetelovin. Hlavním hlediskem je prospěšnost těchto rostlin jako potrava pro včely a další opylovače. Pro rozmnožování volně žijícího hmyzu jsou tyto rostliny méně vhodné.

Máte pocit, že se v poslední době péče o krajinu v České republice ubírá správným směrem?

Myslím, že by se mohlo mnohé vylepšit, ale podobně jako je tomu v květnaté louce, je těžké vyvážit zájmy jednotlivých zúčastněných.

Jak by mohla Vláda podpořit výsev luk?

Využití prostoru pro louku
Květnatá loučka na malé ploše mezi cestou a polem

To je složitá otázka. Pro dnešní zemědělství nemá druhově bohatá vytrvalá louka s nižším výnosem píce příliš velký význam, nebo je spíše ztrátovým porostem. Možná by určitým kompromisem mezi velikým zemědělstvím a krajinou s pestrou vegetací mohl být návrat přechodových společenství kolem polí, dříve nazývaných meze.

Ano, v dnešní době se vysévají pásy pro opylovače a veliká pole se zmenšují několikaletými pásy pícnin. Tyto porosty postrádají původní přírodní rostliny naší krajiny a nemohou vytvořit potřebnou druhovou pestrost přírodních společenství a vytrvalost v řádu desítek let. Proto nemohou zajistit zázemí pro množení širokého spektra hmyzu a dalších živočichů. Přirozené pásy kolem polí, které se nevysévaly, ale vznikaly průběžně, zanikají v důsledku nastavení kritérií dotačních plateb na zemědělskou půdu. Plocha obhospodařované půdy je kontrolována ze satelitu. Aby byly dobře patrné okraje hospodářské půdy, jsou rozorány přechodové pásy a nešetrným způsobem ořezávány větve stromů do rovných“zdí“. V odstranění těchto zbytečných zásahů bych viděla jednu z možností pro zpestření krajiny.

Co říkáte na trend zelených střech? Lze na střechách založit kvetoucí louku?

Co jsou to zelené střechy, jak pomáhají v přírodě i jak na jejich realizaci si přečtěte v našem rozhovoru s panem Pavlem Dostalem z rodinné firmy GreenVille.

Zelená střecha, nebo raději střecha s vegetací, má své místo pokud není energeticky náročnější než běžná střecha. Rostliny jsou živé organismy a na střeše jsou pro ně velmi tvrdé životní podmínky. Naše klima může být kontinentální, s teplými a suchými letními dny a mrazivými zimami, kdy se opět substrát na střeše vysuší. Potom se střecha může stát spíše sušičkou než místem pro růst rostlin. Luční rostliny mají dlouhé kořeny, ale na střešní zahradě jim tato schopnost nepomůže, proto pro louku na střešní zahradě je třeba počítat se závlahou.


„Naším hlavním zájmem jsou květnaté louky a vše kolem nich. Sledujeme vzájemné vztahy mezi rostlinami, abychom mohli stanovovat nejlepší složení směsí osiv pro založení krásných a odolných květnatých luk.“

Planta Naturalis


Paní Ing. Zdeňce Nikodémové moc děkujeme, že se s námi podělila o své cenné zkušenosti. Pokud se o firmě Planta naturalis a její široké nabídce osiv, semen a rostlin chcete dozvědět více, neváhejte navštívit webové stránky Planta naturalis.

Sdílejte produkt s přáteli

Další články, které by se vám mohly také líbit