Získávání a zpracování mateří kašičky

Získávání a zpracování mateří kašičky

Mateří kašička je velmi specifickým včelím produktem, který nenabízí každý včelař. Její získávání je totiž opravdový oříšek, který vyžaduje velké znalosti včel a spoustu zkušeností. Díky vysokému zájmu o mateří kašičku ovšem její celosvětová produkce každoročně stoupá. Ročně se jí zpracuje přes 4 000 tun, přičemž největším producentem je Čína.

Mateří kašička je přírodní lékárnou pro zdraví člověka

Pokud vás mateří kašička zaujala, podívejte se na podrobnější informace o ní.

Zázračný včelí produkt se sice těšil zájmu člověka už odnepaměti, ovšem v posledních desetiletích je v zorném poli vědců i lékařů po celém světě, stejně jako zákazníků, kteří si mateří kašičku čím dál častěji žádají. Díky velké pozornosti se stala mateří kašička objektem mnoha vědeckých studií. Ta nejmasovější proběhla v Japonsku, kdy byla podávána po dobu jednoho měsíce v dávce 1 gramu denně pod jazyk počtu 3 500 lidí.

Závěry výzkumu zaujaly odbornou i laickou veřejnost. Mateří kašička totiž prokázala neuvěřitelně pozitivní vliv na krvetvorbu, zlepšení srdečních a dechových problémů, zvýšení životního elánu, u mužů sexuální aktivity, u žen zpravidelnění menstruačního cyklu a zlepšení menstruačních obtíží a oběma skupinám pomohla k lepšímu spánku. Výsledky studie jednoznačně prokázaly, že mateří kašička zvyšuje tělesnou zdatnost a povzbuzuje k vyšší výkonnosti.1 Včelaři tohle ovšem věděli už dávno před realizací této studie.

Proces odběru mateří kašičky

Tuto činnost provádějí včelaři, kteří se specializují na produkci mateří kašičky – ne každý běžný včelař tímto způsobem mateří kašičku získává a nabízí.

Náročnost získávání mateří kašičky

Mateří kašičku včely nikde dlouhodobě ve větším množství neskladují, proto je její získávání oproti jiným včelím produktům poměrně náročné. Mateří kašička se odebírá v matečníku v období, kdy je larva přibližně 50 až 60 hodin stará. Právě v tomto období je zásoba mateří kašičky v matečníkové buňce největší, a to přibližně 200 mg. Běžné včelstvo za celý rok odchová zhruba 5 až 20 matečníků. Takto nízký počet matečníků by logicky k produkci mateří kašičky nestačil, proto se využívá biotechnika, která se podobá sériovému odchovu matek.

Jednou z metod získávání mateří kašičky je způsob za trvalé nepřítomnosti matky v úlu. Včelaři ve vybraném včelstvu záměrně navodí situaci vedoucí ke stavbě matenčíků a chovu matek. Hovoří se o tzv. "chovné náladě". Včelař odstraní včelstvu matku, včely pocítí osiřelost a začnou vychovávat náhradní matku. Tohoto momentu využije včelař a do včelstva vloží připravenou sérii svisle orientovaných voskových nebo plastových misek s předem vloženými několikahodinovými až jednodenními larvičkami. Takových misek může do jednoho včelstva vložit až 60 a každý třetí den je vybírá a vkládá do včelstva nově nalarvované misky.

Matečníky na plástu, Pleva
Matečníky na plástu

Pro úspěšnost této aktivity jsou nutné hluboké včelařské znalosti. Včelař musí dobře vypozorovat, u kterého včelstva se dá mateří kašička takto získávat – mělo by mít jednak dostatek mladých včel schopných produkovat mateří kašičku a jednak by se mělo jednat o včelstvo, které má chovnou náladu. V chovné náladě včelař udržuje včelstvo podáváním cukerného roztoku (pokud zrovna není snůška), ke kterému přidává i trochu medu. Včelkám podává také pyl ve formě pylové placky (pylové rousky se rozředí vodou do těstovité konzistence). Za nepřítomnosti matky v úle může včelař opakovat vkládání rámků po třech až pěti sériích. Pokud by se rozhodl pro více opakování, klesl by počet přijatých matečníků, protože by nedocházelo k dostatečné obnově včel.

Detail matečníku, Pleva
Detail matečníku

Dalšími možnostmi je získávání mateří kašičky za přítomnosti matky v úlu nebo kombinovaným způsobem – vytvořením části včelstva bez matky. Při těchto způsobech získávání mateří kašičky je možné vkládat série po celou dobu hlavní včelařské sezóny (od konce května až do července). Jsou však pracnější a časově náročnější.

Vybírání mateří kašičky

mateří kašička v matečnících
Matečníky s mateří kašičkou

Mateří kašička se odebírá třetí den po vložení série do včelstva. Dříve se mateří kašička přenášela do nádobek z kameniny či skla. Dnes se mateří kašička odsává.

Mateří kašička se nikdy nesmí vybírat kovovými předměty nebo skladovat za přítomnosti kovových předmětů, protože by se znehodnotila. Tímto způsobem včelař dostává do mateří kašičky i nepatrné množství vosku.

Proto včelaři odsávají mateří kašičku pomocí podtlakového zařízení, které je mnohem rychlejší a usnadňuje získávání mateří kašičky. Ze čtyř až šesti matečníků získá včelař 1 gram nativní mateří kašičky. V našich podmínkách to tedy vychází na 200 gramů za rok na jedno včelstvo.

Při získávání mateří kašičky a manipulaci s ní je třeba úzkostlivě dbát na hygienu. Mechanické i mikrobiální znečištění totiž zhoršuje skladovatelnost mateří kašičky, proto musí všechny pomůcky včelař důkladně umývat.

Mateří kašičku nelze získávat stále

Včelař nemůže po jednom včelstvu požadovat kontinuální produkci mateří kašičky. Po několika sériích musí udělat včelstvu přestávku a například vystřídat produkční včelstva. Příliš velký nápor na produkci mateří kašičky by včelám způsobil oslabení a snížil by jejich odolnost vůči různým nemocem.

Zpracování a skladování mateří kašičky

Čerstvá mateří kašička se skladuje v chladném a tmavém prostředí ledničky při teplotě 3 až 5 stupňů, teplota by neměla klesnout pod bod mrazu. Za těchto podmínek vydrží maximálně půl roku. Uchovaná v medu nebo v lyofilizované formě pak vydrží 1 rok. Čistou mateří kašičku i mateří kašičku v medu však vždy doporučujeme spotřebovat co nejdříve. Trvanlivost mateří kašičky lze prodloužit zamrazením při ideálních teplotách -15 až -20 stupňů, v mrazáku pak vydrží 2 roky. Po rozmrazení ji už znovu nezmrazujte. Skutečnost, že mražená mateří kašička si zachovává své vlastnosti potvrzuje zjištění, že „s pomocí hluboce zmražené mateří kašičky (pod – 20 stupňů), uchovávané sedm let, se podařilo vypěstovat nové včelí královny.„2

Prodej a cena mateří kašičky

Mateří kašička v medu, Pleva
Mateří kašička v medu

Mateří kašička se prodává v celé řadě forem – surová (chlazená, mražená), v medu nebo lyofilizovaná. Zatímco zákazníci ji konzumují v syrové podobě nebo používají jako součást pokrmů, řada kosmetických firem ji využívá pro své přípravky a produkty.

Není divu, že cena mateří kašičky je poměrně vysoká. Odráží se v ní velká náročnost jejího získávání, dále nutnost velmi šetrné manipulace s mateří kašičkou a vysoké nároky na její skladování i stále se zvyšující poptávka po tomto produktu. Stejně jako u každého výjimečného produktu se i u mateří kašičky našla řada prodejců, kteří se snažili produkt ošidit či prodávat mateří kašičku nehodnotnou.

Z pohledu české legislativy dnes není kvalita mateří kašičky nijak prověřována a nepodléhá žádným speciálním požadavkům. Doposud totiž nebylo stanoveno její standardní složení. Pokud tedy mateří kašičku chcete užívat, před nákupem raději pořádně prověřte její zdroj.

Lyofilizace (sušení mrazem)

Lyofilizovaná mateří kašička, pleva
Lyofilizovaná mateří kašička

Je metoda, kterou se suší celá řada vlhkých materiálů. Využívá se k sušení potravin, ale také k záchraně knih nebo dokumentů. Lyofilizace je běžná ve farmaceutickém i potravinářském průmyslu.

Princip lyofilizace je založen na sublimaci zmrzlé vody při nízkém tlaku a teplotě. Díky tomu nedochází k přímému přechodu vody z kapalného do plynného skupenství, což v mnoha případech surovinu poškozuje. Lyofilizace je vhodná i pro produkty, které nesnesou vyšší teploty, jako například mateří kašička.

Největší výhodou této metody zpracování oproti jiným je zachování účinných látek kašičky, které v chladničce nebo kdekoliv jinde postupně ztrácí.

Mohlo by se zdát, že cena mateří kašičky je poměrně vysoká, z historického hlediska tomu tak ale není. Naopak se nacházíme v období stabilních cen mateří kašičky, které jsou téměř nejnižší za poslední desítky let. V roce 1972 byla mateří kašička opravdu nákladným zbožím – platilo se za ni 4-6násobek dnešní ceny. Tehdy totiž mateří kašička pomohla v léčbě papeže Pia XII.3, proto o ni byl takový zájem a s vlnou zájmu vzrostla také její cena. V roce 1993 se cena mateří kašičky pohybovala na dvojnásobných cenách, než je tomu dnes. Ve vysoké ceně se dnes, stejně jako v minulosti, odráží velké množství v předchozích odstavcích popisovaných faktorů.

Čína jako největší producent mateří kašičky

I když se nemůžeme opřít o oficiální statistiky, nekorunovaným vládcem trhu s mateří kašičkou je Čína. Jedná se o největšího producenta i dovozce mateří kašičky na světě. Jak se Čína k tomuto monopolu dostala? Jednoduše – cena mateří kašičky z Číny je až 30x nižší než je tomu v případě Francie, od které Čína žezlo největšího producenta převzala. Francie prvenství držela dokonce několik desetiletí.4 Můžeme se pouze dohadovat, jestli je příčinou levnější pracovní síla, protože oficiální studie na toto téma neexistují.

Mateří kašička
Foto: Wikimedia Commons autor: Waugsberg, CC BY-SA 4.0;

Základ čínského boomu položilo vyšlechtění linií včel s vysokou produkcí mateří kašičky z importované včely medonosné italské. A nezůstalo jen u šlechtění. Prudký rozvoj prodělaly i technologie chovu a techniky získávání mateří kašičky. Také klimatické podmínky jihočínských provincií dovolují produkci mateří kašičky od března do listopadu, a i to je jeden z významných faktorů přispívajících k vysokému ročnímu výnosu mateří kašičky.5 Zásadním faktem však je, že čínská mateří kašička má stejné kvalitativní vlastnosti jako ta z Francie. Výhodou evropské kašičky tak zůstává pouze fakt, že je produkována blíže.

Dováží se zejména do Japonska, Evropy a USA. Čína s takovými objemy mateří kašičky zastává 60 % světové produkce tohoto včelího zázraku. K dalším významným producentům patří Vietnam, Korea, Taiwan a Japonsko. V Evropě se pak nejvíce mateří kašičky produkuje ve východní části kontinentu, Francii a Itálii. K větším producentům mateří kašičky patří také Mexiko.

„Produkce mateří kašičky se v posledních dvaceti letech opravdu neuvěřitelným způsobem zvyšuje. V roce 2012 jí bylo získáno přibližně 4 000 tun. Historicky jí například Čína v roce 1984 získala 450 tun, zatímco v roce 2012 to bylo už 3 500 tun. Podobně je na tom i Vietnam – 20 tun v roce 1984 a 100 tun v roce 2012.“6

Užívání a nákup mateří kašičky

Užívání mateří kašičky by mělo probíhat kontinuálně po dobu 2 - 4 týdnů. Poté by měla následovat 2 - 3 měsíční pauza, po které můžete proceduru znovu opakovat. Mateří kašičku byste měli ovšem v těchto intervalech aplikovat pouze třikrát až pětkrát do roka – včelky ji ostatně také nevyrábějí celý rok.

Mateří kašičku můžete v ideálním případě získávat od svého včelaře – ovšem ne každý včelař se její produkcí zabývá, proto je původní české mateří kašičky na našem trhu velmi málo. I když mateří kašička dle legislativy nemusí podléhat žádným konkrétním požadavkům na její vlastnosti, pro nás je kvalita našich včelích produktů naprosto stěžejní. Proto provádíme rozbory naší mateří kašičky, kterými si ověřujeme její jakost i pravost.

Mateří kašička lyofilizovaná

Výživný krém s mateří kašičkou 4v1

Elixír mládí s mateří kašičkou


1 KŘENKOVÁ, E.: Mateří kašička; Časopis Včelařství, ročník 62 (143), Český svaz včelařů, Praha, str. 68-69 Zpět

2 kolektiv autorů: Mateří kašička a propolis; Bratislava, Eugenika, 2017, str. 14, ISBN 978-80-8100-519-0. Zpět

3 CLARKE, M., MCDONALD, P.: Australian Royal Jelly - Market Opportunity Assessment based on production that uses new labour saving technology [online]. Rural Industries Research and Development Corporation, 2017 [cit. 8. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/17-017.pdf. Zpět

4 HUBAČ, R.: Dech včely. (přednáška na konferenci Dech včely v Brně); Brno: Masarykova univerzita, 27.-29. 5. 2015. Zpět

5 PETR, Jaroslav: Čínské chovy včel s vysokou produkcí mateří kašičky; Moderní včelař, České Budějovice: PSNV-CZ, z. s., 19.2.2018, 2/2018, str. 15 – 17, ISSN 1214-5793. Zpět

6 CLARKE, M., MCDONALD, P.: Australian Royal Jelly - Market Opportunity Assessment based on production that uses new labour saving technology [online]. Rural Industries Research and Development Corporation, 2017 [cit. 8. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/17-017.pdf, str. 4. Zpět

Sdílejte produkt s přáteli

Další články, které by se vám mohly také líbit