0 Kč(0 ks)
Zpět

Jsme rodinná firma, proč nás podporovat?

Proč podporovat rodinné podnikání? Proč podporovat českou rodinnou firmu?

 1. Rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru.
 2. Naše rodina je již v druhé generaci, tato výhoda rodinných podniků posiluje stabilitu hospodářství, neboť máme větší schopnost přečkat složitá období recese a stagnace. V případě krize, nebo problémů, může externí ředitel odejít, ale majitel rodinného podniku si to nemůže dovolit a musí zvládnout prakticky cokoliv. Je to pro něj otázka udržení rodiny, zabezpečení dětí či společenské odpovědnosti vůči svému
  okolí.
 3. Členové rodiny si více věří, proto dokážeme být více flexibilní a jsme schopní se rychle přizpůsobit změnám.
 4. Pracujeme pouze s naším vlastním kapitálem, což velmi podporuje hospodářskou stabilitu podniku i stabilitu celkového hospodářství.
 5. Rodinné podniky hrají zásadní úlohu v regionálním rozvoji, kde vytvářejí trvalá pouta se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a místními komunitami.
 6. Jsme poctiví a držíme se našich hodnot, kterými se řídíme.
 7. Jsme společensky odpovědní, jak k přírodě, k okolí, k zaměstnancům i k zákazníkům.
 8. Rodinné podniky jsou důležitá součást EU:
  1. Rodinné podniky v EU tvoří 85% všech soukromých firem. (Zdroj: Ernst and Young, Ročenka 2014.)
  2. Rodinné podniky zajišťují 40-50% všech pracovních míst v EU. (Zdroj: European Family Business, EHSV INT/765, 2015)
  3. Největší podíl mezi rodinnými firmami mají mikropodniky a malé a střední podniky. (Zdroj: EHSV: INT/765 Rodinné podniky, 2015)

Zdroj inspirace: Amsp ČR, Rok rodinného podnikání 2018

Podíl rodinných firem v EU z pohledu počtu podnikatelů

Podíl rodinných firem v EU z pohledu počtu podnikatelů
Zdroj: EHSV: INT/765 Rodinné podniky, 2015

SkypeFacebookTwitter

Mobil: 739 045 380
Po-Pá: 7:00 - 15:00
Email: obchod@pleva.cz